Ga naar de hoofdinhoud

Verschillende rollen binnen Dipla

Binnen Dipla worden verschillende rollen toebedeeld aan iedereen die betrokken is bij een taak. Wie welke rol krijgt, wordt ingesteld door de Org admin. Deze amind maakt projecten aan en kiest wie wat kan doen per project.

Een project is een werklaag waarin de projectarchitect en projectregisseur in werken. Per project kan de beheerder bepalen wie binnen de organisatie de architect en/of regisseur is en welke rechten ze krijgen.
De rol van taakverdeler en taakuitvoerder wordt bepaald voor een volledige organisatie.

Wie doet wat?

De projectarchitect is de inhoudelijk verantwoordelijke van een project en heeft de eindverantwoordelijkheid hierover. De architect inventariseert (tekent), koppelt beheertrajecten (werkschema’s) vast aan verschillende elementen en bepaalt in eerste instantie welke taken geactiveerd mogen worden. Deze taken worden doorgegeven aan de projectregisseur.

De projectregisseur houdt zich bezig met budgetten en bekijkt welke taken effectief uitgevoerd kunnen worden binnen een bepaalde periode. Indien gewenst, kan de regisseur taken groeperen als 1 werkopdracht, al dan niet met met een bestek. De regisseur geeft dan taken (of een werkopdracht met taken erin) door aan de taakverdeler.. Dit kan op basis van een werkproject of voor alle taken waarvan hij/zij projectregisseur is.

De taakverdeler bekijkt welke taken aan zijn organisatie zijn toegewezen en groepeert de taken tot haalbare werkfiches voor de uitvoerder. Je kan meerdere taakverdelers per organisatie bepalen. Al deze taakverdelers krijgen deze taken in hun lijst tot een van hun deze taak aan zichzelf of een andere takenverdeler heeft toegewezen.

De uitvoerder krijgt via de MyDipla app taken doorgestuurd. Na het uitvoeren van de taken kan de uitvoerder feedback geven over de taken en doorgeven welke zijn uitgevoerd.